زندگی، همانند درختی هست که میوه ­های آن، همان اهداف و ریشه ­های آن، عواملی هستند که سبب موفقیت و تحقق اهداف، می­ شوند؛ بنابراین، می ­توان گفت که: « قدرت ریشه­ های درخت، به پر­باری درخت و شیرینی و فراوانی میوه­ ها، به تغذیه ریشه­ های درخت، بستگی دارد.»

تام زیگلر (Tom Ziglar)، معتقد است که برای رسیدن به اهداف، باید ریشه‌های درخت زندگی را تغذیه نمود. به‌عبارت‌دیگر، اگر می‌خواهیم همانند یک انسان موفق در زندگی و کسب­ و­ کار خود، به موفقیت برسیم، ابتدا باید بر تغذیه هفت ریشه اساسی درخت زندگی خود، کار کنیم و آن‌ها را تقویت نماییم.

این ریشه­ ها، عبارت‌اند از:

  • ریشه ذهنی
  • ریشه معنوی
  • ریشه جسمی
  • ریشه خانوادگی
  • ریشه مالی
  • ریشه شخصی
  • ریشه شغلی

تغذیه این ریشه­ ها برای موفقیت و تحقق اهداف، بسیار ضروری هست و حال، وظیفه شماست که از خود بپرسید، چگونه می ­توان به تغذیه این ریشه­ ها پرداخت و در واقع برای تقویت آن‌ها، نیاز به یادگیری و آموزش چه مهارت‌هایی و همچنین، پرورش چه عادات و رفتاری، در خود دارید.