موفق­ شو رهنمود­هایی برای جبران عدم­ موفقیت، در زندگی و کسب­ و­ کار را به شما آموزش می­ دهد. قطعاً همه افراد، در زندگی و یا کسب­ و­ کار خود، شکست را تجربه کرده ­اند. ولی افراد موفق، بعد از شکست، سریعاً، توان و انرژی از­دست­ رفته خود را باز­می­ یابند و اقدامات لازم را برای جبران شکست، انجام می­ دهند. در اینجا به 7 مرحله فرایند بازیابی توان و بازگشت به روال عادی در کسب­­ و ­کار اشاره می ­شود:

استراتژی برای بازیابی توان پس از شکست در کسب­ و ­کار

بازیابی توان پس از شکست در کسب و کار

  • شکست را انکار کنید

معمولاً انسان‌ها بعد از تجربه شکست در کسب­ و­ کار خود، دچار غم و اندوه می­ شوند و شکست خود را باور نمی ­کنند؛ و همچنین، تمام تلاش و انرژی خود را برای مقاومت، در برابر تغییری که به‌تازگی اتفاق افتاده است، بکار می­ گیرند.

  • بر عصبانیت خود و سرزنش دیگران غلبه کنید

انسان‌ها بعد از شکست در کسب­ و­ کار، تمایل دارند که عدم موفقیت خود را به دیگران نسبت دهند و عصبانیت و سرزنش خود را معطوف به آن‌ها نمایند. در این مرحله، ما باید عمیقاً نقش خود را در مسئله اتفاق افتاده، بررسی نماییم و مسئولیت آن را بپذیریم.

  • امید­ واهی نداشته باشید

معمولاً انسان‌ها بعد از تحمل شکست در کسب­ و­ کار و یا زندگی خود، امیدوار هستند که یک ناجی، وضعیت کنونی آن‌ها را بهبود دهد و علت آن، این است که ما هنوز نقش و مسئولیت خود را در بهبود اوضاع فعلی نپذیرفته ­ایم؛ و به دنبال حل مشکل، از طریق دیگران هستیم.

  • بی‌تفاوت نباشید

مدیر شرکتی را در نظر بگیرید که تبلیغات زیادی را برای فروش محصولات خود، انجام داده، ولی نتوانسته است میزان فروش خوبی داشته باشد. در مرحله بی­ تفاوتی، این مدیر، شکست تبلیغات خود را می­ پذیرد ولی اقدامات لازم برای بهبود امور را انجام نمی دهد. این مرحله به‌نوعی عقب­ نشینی از انجام وظایف مربوط به کسب­ و ­کار است و باید سریعاً مورد تجدید­نظر قرار گیرد.

  • اقدامات مناسب و کافی انجام دهید

اقداماتی که برای جبران شکست، در کسب­ و­ کار، انجام می­ گیرد باید متناسب با مشکل و درجه اهمیت آن باشد. انجام اصلاحات جزئی و ناکافی، نشانگر این است که ما عمق مسئله و پیامد­های ناشی از آن را دست­ کم گرفته ­ایم.

  • نا­امید نشوید

ناامید نشدن

انجام اصلاحات جزئی و ناکافی برای جبران شکست در کسب­ و­ کار، خود، مشکلات دیگری را ایجاد می ­نماید و احتمالاً نا­امیدی مدیر را در پی دارد. این مرحله، همانند مرحله بی­ تفاوتی و ناشی از انجام اقدامات نادرست است.

  • به پذیرش واقعی برسید

در این مرحله، شما باید با پذیرش و درک عمیق از مسائل و خسارات واردشده، اقدامات مقتضی و مناسب را به مرحله اجرا درآورید. یادگیری و آموزش مهارت‌های جدید و ایجاد تعهد در خود، برای بهبود امور کسب­ و­ کار، انگیزه لازم را برای موفقیت در اختیار شما قرار می­ دهد.