رهبری کردن در حقیقت فرآیندی است برای حل مشکلات. روزی که سربازان مشکلاتشان را به شما بازتاب ندهند روزی است که دیگر شما آنها را رهبری نمی کنید. آنها یا اعتمادشان به اینکه می توانید به آنها کمک کنید را از دست داده اند یا به این نتیجه رسیده اند که شما اهمیتی نمی دهید. هر دو مورد شکست رهبری است. – کالین پاول

رهبران بر مردم تأثیر می گذارند و تحت تأثیر دیگران نیز قرار می گیرند. رهبران در صورت بروز بحران جمعیت را کنترل می کنند و نیز با اختیار خود کنترل می شوند. رهبران به تیمها انگیزه می دهند. آنها کسی را مجبور به انجام کاری نمی کنند. آنها به کمک ایجاد یک دید مشترک و برقراری ارتباط با تیم به نتیجه می رسند. رهبران عزت نفس، ابتکار عمل و تعهد دارند. آنها خودآگاه هستند و به طور مداوم یاد می گیرند.

شما ممکن است سالیان سال با افراد بسیاری کارکنید اما توسط تعداد معدودی رهبری می شوید. از طریق هنر آنها می توان یاد گرفت که ویژگی ها و خصوصیات اصلی یک رهبر موفق چیست.

  1. رهبران جو اعتماد ایجاد می کنند

رهبران می دانند که اعتماد به دست آوردنی است. بنابراین آنها پیوسته صحبت می کنند و با احترام با دیگران رفتار می کنند. تیم های موفق از رهبر خود اطمینان، اعتماد و پشتیبانی دریافت می کنند. رهبران مراقب تیم خود هستند.

  1. رهبران ترکیب صحیحی برای تیم انتخاب می کنند

ویژگی رهبر موفق

رهبران قدرتمند، تیمهای قدرتمندی تشکیل می دهند: گروهی از افراد که در تلاش مشترک همکاری کنند. آنها سبک خود را متناسب با هر موقعیت خاص تطبیق می دهند و محیطی را ایجاد می کنند که تیم در آن شکوفا شود. آنها همچنین نقاط قوت و ضعف خود و اعضای تیم را می شناسند.

  1. رهبران ذهن خود را بر روی اهداف اصلی و بزرگ نگه می دارند

یک رهبر خوب تمرکز خود را از دست نداده و هدف نهایی را کاملاً در ذهن خود فعال نگه می دارد. آنها به اهدافشان آگاهی دارند و بدون خسته شدن آن را با قدرت دنبال می کنند. فعال هستند و موانعی را که در راه دستیابی به چشم انداز وجود دارد برطرف می کنند. افراد با رهبران، خوب ارتباط برقرار می کنند.

  1.  رهبران عملکرد را زیر نظر دارند و بازخورد می دهند

رهبران موفق می دانند که تعیین اهداف روشن و نظارت بر پیشرفت باعث تحرک بیشتر تیم می شود و منجر به عملکرد بهتری می شود. علاوه بر این، رهبران به راحتی می توانند بازخورد دهند تا باعث تشویق مثبت و یا مقابله با حوزه هایی که افراد در آنها ضعف نشان می دهند، شوند. آنها هرگز یک همکار را مورد تحقیر و انتقاد کوبنده قرار نمی دهند.

  1. رهبران ارتباطات باز را حفظ کنند

مهارت رهبر

رهبران می دانند که تیم ها در صورت برقراری ارتباط صریح و صادق به موفقیت می رسند. آنها با باز کردن کانالهای ارتباطی بین مشتری و ارائه دهنده خدمات، خلاقیت، نوآوری و بهره وری را بهبود می بخشند. مشکلات را پنهان نمی کنند و در عوض به دیگر اعضای تیم فورا اطلاع می دهند. بدین ترتیب یک مشکل به فرصتی برای درخشش کل تیم تبدیل می شود.